Home  /  Investors   /  Corporate governance   /  General meetings

Corporate governance

General meetings

English:

The Annual General Meeting will be held on Thursday, April 25, 2024 at 2:00 p.m. CET at the Swedish Exhibition & Congress Centre (Svenska Mässan), visiting address: Mässans gata 24, in Gothenburg. Advance voting by postal ballot will be allowed in accordance with information in the notice.

Shareholders who wish to participate at the Annual General Meeting shall:

  • firstlybe entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB no later than on Wednesday 17 April 2024 (for nominee-registered shares, also see “Nominee-registered shares” below),
  • secondlynotify the Company of their intention to participate at the Annual General Meeting no later than on Friday 19 April 2024, by mail to XVIVO Perfusion AB (publ), AGM 2024, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, SE-404 21 Gothenburg, Sweden or by e-mail to xvivoperfusion@vinge.se.

Swedish:

Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 25 april 2024 klockan 14:00 hos Svenska Mässan, besöksadress Mässans gata 24, i Göteborg. Kallelse väntas skickas ut den 21 mars 2024. Förtidsröstning via poströstning kommer tillåtas i enlighet med information i kallelse.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 17 april 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
  • dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast fredagen den 19 april 2024 under adress XVIVO Perfusion AB (publ), Årsstämma 2024, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 Göteborg eller via e-post till xvivoperfusion@vinge.se.

Kallelse till årsstämma 2024

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Aktieoptionsprogram 2024

Aktieoptionsprogram 2024 – Warrants – (Villkor) (sve och eng)

Styrelsens 19-22 redogörelse (Eng)

Fullmakt

Ersättningsrapport 2023

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ ABL

Xvivo Årsredovisning 2023

 

English:

Notice to AGM 2024

NomCo proposals and reasoned statement

SORP 2024

Aktieoptionsprogram 2024 – Warrants – (Villkor) (sve och eng)

Proxy

Remuneration report 2023

Xvivo Annual report 2023

Fill out the form to watch the video