Home   /   Pressrelease    /   

Delårsrapport januari-juni 201...

Delårsrapport januari-juni 2018

GOD FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH VIKTIGA MILSTOLPAR PASSERADE

ANDRA KVARTALET 2018 (APRIL – JUNI)

 • Total försäljning under kvartalet ökade med 24 procent och uppgick till 46,1 MSEK (37,0). Ökningen motsvarar 23 procent i lokala valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 16 procent och uppgick till 42,2 MSEK (36,4). Ökningen motsvarar 14 procent i lokala valutor.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,1 MSEK (5,7) motsvarande en EBITDA-marginal om 18 procent. För jämförelsekvartalet 2017 uppgick EBITDA justerat för jämförelsestörande poster till 6,2 MSEK motsvarande en EBITDA marginal om 17 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,0 MSEK (2,0), efter avskrivningar om 4,1 MSEK (3,7).
 • Nettoresultatet uppgick till 3,9 MSEK (1,1), vilket gav ett resultat per aktie om 0,15 SEK (0,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 13,1 MSEK (8,7).
 • Försäljning av varm perfusion* stod för 43 procent (31) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • 2 XPS™ levererades under kvartalet.
 • PMA-ansökan för STEEN Solution™ och XPS™ har inlämnats till FDA.
 • Perfadex Plus, en uppgraderad version av Perfadex, har lanserats i Europa och marknadsföringstillstånd (510k) har erhållits i USA av FDA.
 • Analys av resultat från PrimECC®-studien visade att produkten är säker samt visade på positiva kliniska resultat.
 • United Therapeutics och XVIVO Perfusion har inlett samarbete och United Therapeutics avser att använda XVIVO Perfusions produkter i deras tjänst inom organutvärdering.
 • Nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner gav ett tillskott om cirka 19 MSEK.

PERIODEN (JANUARI – JUNI 2018)

 • Total försäljning under perioden ökade med 19 procent och uppgick till 88,6 MSEK (74,5). Ökningen motsvarar 20 procent i lokala valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden med 14 procent och uppgick till 80,1 MSEK (70,0). Ökningen motsvarar 16 procent i lokala valutor.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,2 MSEK (9,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent. För jämförelseperioden 2017 uppgick EBITDA justerat för jämförelsestörande poster till 11,3 MSEK motsvarande en EBITDA marginal om 15 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 MSEK (2,0), efter avskrivningar om 8,1 MSEK (7,4).
 • Nettoresultatet uppgick till 7,7 MSEK (1,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,29 SEK (0,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22,3 MSEK (6,7).
 • Försäljning av varm perfusion* stod för 39 procent (33) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Reimbursement-koder (s.k. CPT-koder) för hela EVLP-processen i USA har varit på plats sedan 1 januari 2018, vilket förenklar ersättningsprocessen för sjukhus på den amerikanska marknaden
 • 4 XPS™ levererades under första halvåret 2018. Vid periodens utgång hade 47 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 fredagen den 20 juli 2018. Telefon: +46 (0)8 5059 6306, ange kod 63381754#

Göteborg den 20 juli 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™.

Fill out the form to watch the video