Home   /   Pressrelease    /    Förändring av antalet aktier o...

Förändring av antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion

Till följd av den riktade nyemission som godkändes av en extra bolagsstämma den 10 april 2017 har antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) under april 2017 ökat med 2 361 408 aktier och röster. Per den 28 april 2017 finns därmed sammanlagt 25 975 496 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 28 april 2017
Christoffer Rosenblad, CFO
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video