Home   /   Pressrelease    /    Första patienten i den europei...

Första patienten i den europeiska hjärtpreservationsstudien har blivit transplanterad

Den första patienten i XVIVOs europeiska hjärtpreservationsstudie transplanterades under november månad. Den patentskyddade hjärtpreservationsteknologin, vilken utvecklats av Professor Stig Steen och kommersialiseras av XVIVO, använder en ny teknik för bevarande av donatorhjärtat under transport. Nio europeiska transplantationscentran kommer att inkludera totalt 202 patienter i studien som ligger till grund för en ansökan om regulatoriskt godkännande i Europa. Studiens mål är att undersöka om den nya tekniken kan förbättra kliniska resultat och minska komplikationer efter hjärttransplantation.

XVIVOs europeiska hjärtpreservationsstudie, vilken nu är igång, kommer att undersöka om den nya teknologin kan förbättra resultatet efter hjärttransplantation. Bristen på donerade hjärtan och den maximala transporttiden för organet begränsar för närvarande antalet patienter som erbjuds ett nytt hjärta.
 
I de cirka 7 500 hjärttransplantationer som utförs i världen varje år kan frånvaron av blodflöde och syre under transport av donatorhjärtat leda till försämrade kliniska resultat efter transplantation. XVIVOs nya förvaringsmetod innebär att hjärtat perfunderas under transport med hjälp av en maskin som tillför syre och viktiga substanser i en patenterad vätska inför transplantationen. Patent för vätskan är godkänt i Europa, USA and Kanada. I pre-kliniska studier med XVIVOs nya förvaringsmetod av hjärtan har det påvisats att det donerade hjärtat fungerar bättre och att bevarandetiden förlängs avsevärt. En tidigare säkerhetsstudie som publicerades i Nature Communications i juni 2020 visade att användningen av denna hjärtpreservationsteknik, vilken utvecklats av professor Stig Steen, är en säker metod för att bevara mänskliga hjärtan under transport.
 
XVIVOs europeiska hjärtpreservationsstudie kommer att omfatta totalt 202 patienter med fokus på säkerhet och effekt av XVIVOs nya teknologi. Tidig dysfunktion av donatorhjärtat observeras ofta efter transplantation, vilket kan försämra både det kort- och långsiktiga resultatet för patienterna. Det primära målet med studien är att undersöka om den nya tekniken kan förbättra resultaten efter transplantation.
 
"Vi är mycket glada över att denna studie har startats, särskilt i detta svåra år för vårdpersonal på sjukhusen. Vi är starkt övertygade om att hjärttransplantationssamfundet, nu när mer än 50 år gått sedan den första hjärttransplantationen, behöver denna ”game changing” teknologi, säger professor Filip Rega från Universitetssjukhuset i Leuven, Belgien, som är huvudprövare för studien.
 
"Det är uppmuntrande att den europeiska studien för hjärtpreservation har startat eftersom företaget anser att teknologin har potential att möjliggöra många fler transplantationer när den har godkänts. Pre-kliniska och kliniska data har hittills visat på mycket goda resultat för XVIVOs hjärtpreservationsteknologi", säger Dag Andersson. XVIVO Perfusions VD.

Göteborg, 1 December 2020
Dag Andersson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Detta är en svensk översättning av den engelska versionen av pressmeddelandet. Vid diskprepans versionenerna emellan skall den engelska versionen anses gällande.

Fill out the form to watch the video