Home   /   Pressrelease    /    God tillväxt och viktiga nya X...

God tillväxt och viktiga nya XPS-kliniker

TREDJE KVARTALET 2019 (JULI – SEPTEMBER)

 • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 25 procent och uppgick till 50,1 MSEK (40,3). Ökningen motsvarar 18 procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under kvartalet ökade med 33 procent och uppgick till 54,3 MSEK (40,9). Ökningen motsvarar 26 procent i lokala valutor. 
 • Varm perfusion stod för 42 procent (40) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige, uppgick till 6,8 MSEK (6,0), motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (15). Redovisad EBITDA uppgick till 9,0 MSEK (5,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent (13).
 • Rörelseresultat justerat för kostnad för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige uppgick till 0 MSEK (1,6). Redovisat rörelseresultat uppgick till 2,3 MSEK (0,7), efter att avskrivningar om 6,7 MSEK (4,5) belastat kvartalet.
 • Nettoresultatet uppgick till 4,9 MSEK (0,1), vilket gav ett resultat per aktie om 0,19 SEK (0,00).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 15,6 MSEK (3,7). Kvartalets investeringar uppgick till 18,0 MSEK (11,3).
 • XPS™ såld till Kinas näst största lungtransplantationsklinik. 
 • Lung Bioengineering har köpt en XPS™ till deras nya EVLP center i Jacksonville, Florida i USA.
 • Perfadex® Plus erhöll patentgodkännande i Europa.
 • XVIVO och MyCartis har startat ett samarbetsprojekt inom utveckling av ett snabbt diagnostiskt test, med hjälp av biomarkörer, för att bedöma kvaliteten på donerade organ före transplantation. 

PERIODEN 2019 (JANUARI – SEPTEMBER)

 • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden med 23 procent och uppgick till 147,5 MSEK (120,4). Ökningen motsvarar 15 procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under perioden ökade med 22 procent och uppgick till 158,4 MSEK (129,5). Ökningen motsvarar 14 procent i lokala valutor. 
 • Varm perfusion stod för 43 procent (40) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige, uppgick till 27,6 MSEK (24,0), motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent (19). Redovisad EBITDA uppgick till 20,3 MSEK (20,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (16).
 • Rörelseresultat justerat för kostnad för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige uppgick till 9,6 MSEK (11,5). Redovisat rörelseresultat uppgick till 2,3 MSEK (7,9), efter att avskrivningar om 18,0 MSEK (12,6) belastat perioden.
 • Nettoresultatet uppgick till 6,8 MSEK (7,8), vilket gav ett resultat per aktie om 0,26 SEK (0,30).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 36,7 MSEK (26,0). Periodens investeringar uppgick till 57,5 MSEK (41,3).
 • XVIVO erhöll PMA-godkännande (Premarket Approval) från FDA för produkterna XPS™ och STEEN Solution™ för försäljning på den amerikanska marknaden. PMA-godkännandet var det första av sitt slag.
 • Goda resultat från hjärtpreservationsstudien om 6 patienter vid Lunds Universitetssjukhus presenterat på ISHLT.
 • XVIVO:s patent för hjärtpreservationsvätska godkända i USA och Europa.
 • Läkemedelsverket gav klartecken för kliniska studier i Sverige med bolagets nya produkter för hjärtpreservation.
 • Nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner gav ett kapitaltillskott om cirka 27 MSEK.
 • Reimbursement för hela EVLP-processen erhållet i Frankrike.
 • 4 XPS™ levererades under perioden januari-september 2019. Vid periodens utgång hade 50 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™. Under perioden blev Kanada nytt land med XPS™.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • XVIVO har beslutat att starta upp ett australiensiskt helägt dotterbolag under fjärde kvartalet.
 • Bolagets teckningsoptionsprogram (serie 2019/2021) har stängts. Samtliga 351 000 teckningsoptioner tecknades. Optionerna ger optionsrättsinnehavaren rätten att i maj 2021 teckna en ny aktie till en kurs av 278,91 kronor.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 torsdagen den 24 oktober 2019. Telefon: +46 (0)8 5664 2651, ange kod 12283129#

Göteborg den 24 oktober 2019
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

Fill out the form to watch the video