Home   /   Pressrelease    /   

Kommuniké från extra bolagsstä...

Kommuniké från extra bolagsstämma i XVIVO Perfusion

Den extra bolagsstämman i Xvivo Perfusion AB (publ) som hölls den 14 oktober 2020 valde Lars Henriksson och Lena Höglund till nya styrelseledamöter. Som tidigare meddelats kommer bolagets verkställande direktör Dag Andersson att avgå som styrelseledamot i samband med valet av de nya styrelseledamöterna, varför styrelsen kommer att bestå av Gösta Johannesson (ordförande), Lars Henriksson, Lena Höglund, Yvonne Mårtensson, Folke Nilsson och Camilla Öberg.
 
Stämman beslutade vidare att arvode till envar av de nya styrelseledamöterna ska utgå med 175 000 kronor på årsbasis, dvs. justerat för deras mandattid.
 
Göteborg 14 oktober 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video