Home   /   Pressrelease    /    Ökat antal aktier och röster i...

Ökat antal aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ)

Per i dag, den 31 maj 2023, uppgår antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) till 29 899 470. Antalet aktier och röster har ökat till följd av den riktade nyemission av 67 551 aktier som bolaget offentliggjorde den 11 maj 2023.

Göteborg 31 maj 2023
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video