Home   /   Pressrelease    /    Ökat antal aktier och röster i...

Ökat antal aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ)

Per i dag, den 30 november 2021, uppgår antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) till 29 498 666. Antalet aktier och röster har ökat till följd av den riktade nyemission av 746 269 aktier som bolaget offentliggjorde den 28 oktober 2021.

Göteborg 30 november 2021
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video