Home   /   Pressrelease    /   

PERFADEX® och STEEN Solution...

PERFADEX® och STEEN Solution™ godkända i Ryssland

XVIVO Perfusion har erhållit godkännande i Ryssland för marknadsföring och klinisk användning av PERFADEX® och STEEN Solution™.

Rysslands Federal Service for Supervision on Health Care har godkänt PERFADEX® och STEEN Solution™ för lungtransplantation, vilket möjliggör försäljning till klinisk användning av PERFADEX® och STEEN Solution™ i Ryssland.

Ryssland är idag inte en stor marknad, men det finns ett stort behov av att fler lungtransplantationer utförs i regionen. I och med registreringen möjliggörs det att klinikerna i Ryssland får tillgång till PERFADEX® som är anpassat för lungpreservation samt möjligheten att utvärdera lungornas kvalitet med STEEN Solution™ genom Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP).

”Registeringen av PERFADEX® och STEEN Solution™ i Ryssland ökar tillgängligheten av lungtransplantationsprodukter i denna region och är ett steg i rätt riktning mot vår vision ”Ingen skall behöva dö i väntan på ett nytt organ”. Det ligger också i linje med vår långsiktiga satsning på de framtida tillväxtmarknaderna.” säger VD Magnus Nilsson, XVIVO Perfusion.

Göteborg 16 februari 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video