Home   /   Pressrelease    /    Professor Stig Steens hjärtpre...

Professor Stig Steens hjärtpreservationsteknologi en förutsättning för lyckade hjärttransplantationer från gris till babian

Enligt en artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature är användning av Professor Stig Steens hjärtpreservationsteknologi en förutsättning för lyckade xeno-transplantationer, från gris till babian. Detta är ett viktigt steg också för XVIVO då, XVIVOs hjärtpreservationsprodukter bygger på denna teknologi, till vilken XVIVO äger alla kommersiella rättigheter.

I veckan publicerade den väl ansedda vetenskapliga tidskriften Nature en artikel från Universitetssjukhuset i München, där man för första gången beskriver långtidsöverlevande hos babianer transplanterade med hjärtan från genmodifierade grisar. Detta är ett viktigt framsteg, för att i framtiden kunna transplantera människor med grishjärtan. Artikeln beskriver två förutsättningar som möjliggjort de goda resultaten. Den ena förutsättningen har varit införandet av icke-ischemisk (aldrig syrefattig) hjärtpreservation enligt den metod och med de produkter som utvecklats av Professor Stig Steen och den andra förutsättningen har varit tillväxthämning av hjärtat som annars blir för stort för primaten.

Dessa goda resultat är en del av de erfarenheter som medför att XVIVO, som tidigare meddelats, nu intensivt arbetar med att lämna in en ansökan till Läkemedelsverket inom den närmsta månaden för att inleda en klinisk multicenterstudie på XVIVOs produkter för hjärtpreservation. Dessa produkter består av en förvaringslösning, som i sammansättning är densamma som den kliniskt använts vid hjärttransplantations studien som pågår på Universitetssjukhuset i Lund, tidigare prekliniska studier och prekliniskt i München för hjärtpreservation i samband med xeno-transplantation. Teknologin innefattar också en bärbar hjärtlungmaskin med en engångsdel som konstruerats av XVIVO, i enlighet med Professor Steens teknologi.

”Idag finns det tillräckligt med data tillgängliga för kunna förutsätta att icke-ischemisk hjärtpreservation är en säker teknik och som bolaget tidigare meddelat så avser bolaget att så snart som möjligt påbörja en multicenterstudie med avsikt att uppnå regulatoriska godkännanden” säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.                                                                                                                     

Göteborg 7 december 2018
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video