Home   /   Pressrelease    /    Resultat publicerat från en st...

Resultat publicerat från en studie som använt XVIVOs hjärtteknologi i Australien/ Nya Zeeland

Resultaten från den kliniska studien som genomförts i Australien och Nya Zeeland publicerades tidigare i veckan i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften The Journal of Heart and Lung Transplantation [1] . I studien användes XVIVOs hjärtteknologi. Den visar att donerade hjärtan som tidigare ansågs olämpliga för transplantation på grund av långa avstånd mellan sjukhus nu kan transplanteras med en överlevnadsgrad på 100 procent efter 30 dagar när de har transporterats med XVIVO Heart Assist Transport.

Isbaserad, kall statisk förvaring av organ används fortfarande som standardmetod vid transport av majoriteten av donerade hjärtan. När transporttiden för ett hjärta som förvarats enligt dagens standardmetod överstiger 4 timmar så ökar risken för allvarliga komplikationer för patienten och kan till och med leda till döden. Denna risk ökar avsevärt med varje ytterligare timme av transport. Trots detta så utsätts upp till 40 procent av patienter för denna risk på grund av bristen på donerade hjärtan. De långa avstånden mellan sjukhus medför ofta att man avstår från att använda ett donerat hjärta, vilket innebär att en svårt sjuk patient kanske inte erbjuds något nytt organ.

Denna studie har genomförts vid fem transplantationscentra i Australien och Nya Zeeland. Man har utvärderat användningen av donerade hjärtan som under transport har förvarats i XVIVO Heart Assist Transport där man har haft en förväntad transporttid på 6-8 timmar. De 36 patienterna i studien fick donerade hjärtan transplanterade som hade utsatts för en genomsnittlig transporttid på nästan 7 timmar. Den längsta transporttiden var 8 timmar och 47 minuter. Överlevnaden 30 dagar efter transplantation var 100 procent, med endast en patient som utvecklade primär graftdysfunktion (PGD), vilken löstes inom en vecka.

"Denna studie har visat att bevarande av hjärtan med HOPE (kall syresatt perfusion) på ett säkert sätt möjliggör transplantation av hjärtan från hjärndöda donatorer med en bevaringstid på nästan 9 timmar. Vi anser att dessa resultat indikerar att hela området för hjärttransplantation kan komma förändras. Detta inkluderar utvidgning av möjliga donatorgrupper samt de logistiska aspekterna av transplantationsprocessen. I Australien och Nya Zeeland kommer den betydande förlängningen av den tid under vilken ett hjärta säkert kan bevaras innebära att ett donerat hjärta inte längre kan avvisas på grund av geografiska skäl. Samma resonemang bör även gälla för Nordamerika och Europa,” säger professor David McGiffin från The Alfred i Melbourne, Australien.

"Publiceringen av denna studie utgör en betydande milstolpe för oss, då den bevisar effektiviteten av vår innovativa hjärtteknologi. Sedan studien initierades har vi följt den med stor spänning. Idag används teknologin i cirka 30 procent av alla hjärttransplantationer i Australien och Nya Zeeland genom erhållna specialtillstånd i väntan på regulatoriskt godkännande. Denna gör oss självklart mycket stolta. Som jag tidigare har nämnt flera gånger så är jag övertygad om att XVIVOs hjärtteknologi kommer att förändra paradigmet för hjärttransplantation, och därigenom säkerställa att patienter, oavsett avstånd mellan sjukhus, får den transplantation de så desperat behöver," säger Christoffer Rosenblad, VD för XVIVO.
 
3 november, 2023
Göteborg
Christoffer Rosenblad, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

[1] https://www.jhltonline.org/article/S1053-2498(23)02110-1/fulltext

Fill out the form to watch the video