Home   /   Pressrelease    /    Telefonkonferens avseende boks...

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2014

XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2014. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdagen den 5 februari kl. 14.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan: https://engage.vevent.com/rt/xvivoperfusion~2015.02.05

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: 08-503 364 34
Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 1452 555566
Konferensnamn: XVIVO Perfusion, konferens ID: 56175829

Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Magnus Nilsson, VD
Christoffer Rosenblad, Ekonomichef

Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions bokslutskommuniké 2014 kommer att publiceras innan telekonferensen den 5 februari.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.

Göteborg 27 januari 2015
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video