Home   /   Pressrelease    /    Telefonkonferens avseende delå...

Telefonkonferens avseende delårsrapport

XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport april-juni 2020. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Fredagen den 10 juli kl. 14.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4942D3FE-A7DD-4260-92DB-B2391D5B83D2

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: +46 856 642 651
Telefonnummer USA: +1 631 913 1422
Telefonnummer Internationellt (UK): +44 (0)3333 000 804
Konferensnamn: XVIVO Perfusion, konferens ID: 84626045#

Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Dag Andersson, VD
Christoffer Rosenblad, CFO

Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions delårsrapport för april-juni 2020 kommer att publiceras den 10 juli 2020 kl. 07:30.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.

Göteborg 2 juli 2020
XVIVO Perfusion AB (publ

Fill out the form to watch the video