Home   /   Pressrelease    /    Telefonkonferens avseende delå...

Telefonkonferens avseende delårsrapport

XVIVO inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2022. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Onsdag den 13 juli kl. 14:00.
För att deltaga i konferensen från din PC / laptop använd länken nedan:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=3B5B0C20-D56D-45E1-925D-4EE0B1B472D9

Ring in till konferensen på:
SE: +46 856642651 PIN: 64438341#
UK: +44 3333000804 PIN: 64438341#
US: +1 6319131422 PIN: 64438341#
Konferensnamn: XVIVO Interim Report Q2 2022
 
Deltagare från XVIVO är:
Dag Andersson, VD
Kristoffer Nordström, CFO
 
Ett pressmeddelande med XVIVO’s delårsrapport för januari-juni 2022 kommer att publiceras den 13 juli 2022 kl. 07:30.
 
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.xvivoperfusion.com/corporate/financial-presentations/earnings-calls/
 
Göteborg, 29 juni 2022
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video