Home   /   Pressrelease    /   

Valberedningen föreslår oförän...

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden – justerad version

Till följd av situationen med coronapandemin har XVIVO Perfusions valberedning, och de aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen, beslutat att dra tillbaka förslaget om att XVIVO Perfusions årsstämma den 31 mars 2020 godkänner en höjning av styrelsearvodena (punkt 12 på dagordningen). I stället föreslår valberedningen, och de aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen, oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019. Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade.

Fill out the form to watch the video