Home   /   Pressrelease    /    XPS kontrakt med klinik i Ala...

XPS™ kontrakt med klinik i Alabama

Denna XPS™ är den första som säljs till Alabama, USA. Leverans och installation av XPS ™ beräknas ske i juli 2016.

University of Alabama Birmingham har ett välutvecklat lungtransplantationsprogram och med investeringen i XPS™ kommer BWH att få möjlighet att utöka programmet och ge fler patienter möjligheten till ett längre liv.

XPS™ är idag marknadens enda CE-märkta och av FDA godkända (godkännandet är ett HDE-godkännande) integrerade system som ger användaren flexibilitet att genomföra utvärdering av lungor inför transplantation genom ett standardiserat och förenklat förfarande. XPS™ används med goda kliniska resultat på 18 kliniker i USA varav många är ledande i landet. 6 XPS™-kontrakt har tecknats av europeiska kliniker vilket ger dem tillgång till XPS™-systemet för lungtransplantation och företaget noterar ett fortsatt högt intresse för XPS™ i USA och Europa.

”Vi är mycket glada och stolta över att EVLP med XPS™ och STEEN Solution™ kommer att användas för att utvärdera lungor inför transplantation på det mycket välrenommerade University of Alabama Birmingham.  Detta är det enda sjukhus som utför lungtransplantation i Alabama. Företaget ser ett fortsatt stort intresse från amerikanska och europeiska kliniker att sätta upp XVIVOs XPS™ -system för att underlätta utvärdering av lungor med syfte att använda fler donerade lungor”. säger VD Magnus Nilsson, XVIVO Perfusion.

Göteborg 17 juni 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video