Home   /   Pressrelease    /   

XPS såld till pediatrisk tran...

XPS™ såld till pediatrisk transplantationsklinik i Italien

En pediatrisk transplantationsklinik i Rom i Italien har köpt en XPS™ (XVIVO Perfusion System). Detta är den första XPS™ hittills till ett barnsjukhus. Utnyttjandet av XPS™ och EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) tekniken kommer möjliggöra fler transplantationer till barn och ungdomar med terminala lungsjukdomar i Italien.

Det utförs cirka 200 lungtransplantationer varje år i Italien, varav idag bara ett fåtal är pediatriska lungtransplantationer på grund av bristen på organ. Den vanligaste indikationen för lungtransplantation hos barn är Cystic Fibrosis, en genetisk störning som orsakar tjock slemuppbyggnad i lungorna. Kliniker i Italien har varit bland de första att använda sig av EVLP för att öka andelen lungor för transplantation till vuxna.

Enligt bolagets affärsmodell är prissättningsstrategin för kapitalvaror, det vill säga EVLP-maskinerna LS ™ och XPS ™, utformad så att denna försäljning inte har någon betydande ekonomisk inverkan på bolaget. Istället är det den framtida försäljning av produkterna som behövs vid användningen av EVLP-maskinerna, STEEN Solution ™ och medföljande engångsartiklar, som är  av ekonomisk betydelse för bolaget.

"EVLP tekniken, som möjliggör att fler donerade lungor används, har hittills enbart använts för att testa lungor för transplantation till vuxna.  Att nu barnkliniken i Rom blir den första i världen som köpt en XPS™ är väldigt glädjande då det öppnar för att kunna utöka användningen av donerade lungor för transplantation till lungsjuka barn” säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 31 mars 2020
Magnus Nilsson, VD

XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video