Home   /   Pressrelease    /    XVIVO får Vinnova–finansiering...

XVIVO får Vinnova–finansiering för cancerforskning

Vinnova har valt att finansiera ett av XVIVO Perfusions projekt inom In Vivo Lung Perfusion (IVLP) genom forsknings- och innovationsprogrammet Forska & Väx.

XVIVO Perfusion har idag en ledande internationell position inom Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) med STEEN Solution™ och ser nu en möjlighet att använda den etablerade plattformen till att expandera inom In Vivo Lung Perfusion (IVLP). Förstudien, som Vinnova valt att finansiera, syftar till att utvärdera möjligheten att behandla lungcancer genom att isolera lungan in situ och perfundera med kemoterapi. Metoden går ut på att skölja isolerade lungor i kroppen med STEEN Solution™ som fungerar som bärare av cellgifter. Hypotesen är att IVLP med STEEN Solution™ som perfusat kommer att leda till färre biverkningar.

"IVLP kan visa sig vara revolutionerande för behandling av lungcancer. Förstudien görs tillsammans med en av de ledande klinikerna i Europa och vår målsättning är att skapa optimala förutsättningar för att, i nästa steg genomföra en klinisk multi-center studie, "säger Petra Apell, regionchef på XVIVO Perfusion.

Ett problem inom behandling av vissa former av lungcancer är att de cellgifter som används vid behandlingen riskerar att skada andra organ i kroppen. Genom att isolera lungan och bara behandla lungan med cellgifter kan skadliga biverkningar begränsas. Eftersom STEEN Solution™ möjliggör perfusion av lungan kan lösningen användas som bärare av cellgifter i den isolerade lungan.

"Vi är mycket glada över att Vinnova har beslutat att stödja detta projekt ekonomiskt. IVLP med hjälp av STEEN Solution™ som bärare av cancerläkemedel har god potential att minska biverkningarna och kan kanske till och med öka överlevnaden för vissa patienter med lungcancer", säger Dr Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg 20 november 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
CEO

Fill out the form to watch the video