Home   /   Pressrelease    /    XVIVO förstärker ledningsgrupp...

XVIVO förstärker ledningsgruppen

För att säkerhetsställa en fortsatt god utveckling av XVIVO Perfusion förstärks ledningsgruppen. Karin Fischer, tillträder som Sälj- och Marknadsdirektör Americas och Pär-Ola Larsson, tillträder som Sälj- och Marknadsdirektör EMEA, har rekryterats utifrån. Emur Jensen, Utvecklingschef och Jenny Wennerberg, Kvalitetschef har varit anställda av XVIVO Perfusion i tre respektive två år.

XVIVO Perfusions ledningsgrupp kommer från den 1 januari 2016 bestå av sex personer, varav tre är placerade i USA och tre är placerade i Sverige. Detta för att öka närvaron på den för bolaget viktiga Amerikanska marknaden. Samtidigt kommer bolagets nuvarande globala Sälj- och Marknadsdirektör Christer de Flon att gå i pension och övergå som konsult med uppgift att utveckla den Asiatiska marknaden, vilken bolaget bedömer kommer utvecklas i en allt snabbare i takt i framtiden.

Karin Fischer har 15 års erfarenhet inom den medicintekniska branschen inom flera olika kliniska områden. De senaste 10 åren har hon haft chefsbefattningar inom marknad och försäljning samt kvalitet i företag som Johnson & Johnson och Getinge.

Pär-Ola Larsson har mångårig erfarenhet av ledande befattningar från den medicintekniska branschen inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från bolag som Boston Scientific och Johnson & Johnson. De kliniska områden han verkat inom är pulmonologi, gastrologi, thorax, sportmedicin samt neurovaskulär.

Emur Jensen, Utvecklingsdirektör, har nästan 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter. Emur har under de tre senaste åren varit ansvarig för utvecklingen av XPS™. Tidigare var han plant manager för Vitrolife Inc. och innan dess ansvarig för teknik- och processutveckling för C & MI Inc.

Jenny Wennerberg, Chef för Kvalitetssäkring och Regulatory Affairs, på XVIVO Perfusion sedan 2014. Tidigare QA/ RA chef på Integrum AB och dessförinnan 13 års erfarenhet i olika befattningar inom kvalitetssäkring och FoU i medicintekniska företag, bland annat Carmel Pharma.

”Dessa tillskott till ledningsgruppen kommer att bli en utomordentlig tillgång för oss i arbetet med att etablera STEEN Solution™ och XPS™ som en standardbehandling för att hantera lungor innan transplantation. Vi hälsar Karin och Pär-Ola varmt välkomna till XVIVO Perfusion och uppdragen som Sälj- och Marknadsdirektör för Americas respektive för EMEA. Vi är glada över att få en ytterst kompetent ledningsgrupp med erfarna medarbetare”, säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.

Göteborg 8 december 2015
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video