Home   /   Pressrelease    /    XVIVO har genomfört en riktad...

Disclaimer
- XVIVO har genomfört en riktad nyemission av 1 600 000 aktier till en teckningskurs om 275 kronor per aktie och tillförs en bruttolikvid om 440 miljoner kronor

Fill out the form to watch the video