Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO har tecknat avtal med le...

XVIVO har tecknat avtal med ledande amerikanska sjukhus och levererat de första Kidney Assist Transport

XVIVO kan idag meddela att Mayo Clinic i Florida och Northwestern i Illinois, USA, är först ut med XVIVOs Kidney Assist Transport, som är ett portabelt system för maskinperfusion av njurar. Den möjliggör kontinuerlig syresättning i upp till 24 timmar vilket har visat sig förbättra bevarandet av njurar jämfört med traditionell kall förvaring.

Idag är USA den största marknaden med cirka 18 700 njurtransplantationer från avlidna donatorer under 2021, och det finns för närvarande mer än 90 000 patienter på väntelistan för en ny njure. Behovet av tillgängliga organ överstiger markant tillgången. Genom att nu introducera Kidney Assist Transport i USA förser XVIVO marknaden med ny innovation som har potential att avsevärt öka antalet njurtransplantationer.

En artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet påvisar att genom syresatt hypotermisk maskinperfusion med Kidney Assist Transport, kan man minska allvarliga komplikationer för patienten, undvika extra diagnostiska utredningar och minska antalet fall där patienter återinläggs in på sjukhus. Även kostnaden för dialys för kroniskt sjuka patienter kan undvikas[1].

Northwestern Medicine Organ Transplant Center är det största och mest framgångsrika transplantationsprogrammet i Illinois. Under 2021 utförde de 295 njurtransplantationer och har nästan utfört 6 500 njurtransplantationer sedan starten 1964. Deras mål är att tillhandahålla transplantationsalternativ till alla patienter som lider av njursvikt, inklusive de som har komplexa medicinska problem.

"Denna teknik kommer att hjälpa oss att förbättra kvaliteten på transplanterade njurar, främst på grund av kontinuerlig syresättning under perfusion. Vi förväntar oss att detta kommer att göra ännu fler donerade njurar dugliga för transplantation, vilket innebär att fler patienter kommer att få den livsförändrande vård de behöver”, säger Dr Daniel Borja-Cacho, transplantationskirurg vid Northwestern Medicine.

”Vi är väldigt glada över att två ledande sjukhus i USA är först ut med Kidney Assist Transport. Eftersom vår strategi är att bli globala ledare inom abdominalområdet är det mycket givande att få lansera denna teknologi på världens största transplantationsmarknad. XVIVO går nu in i en ny epok”, säger Dag Andersson, VD för XVIVO.
 
4 maj, 2022
Göteborg
Dag Andersson, CEO
XVIVO Perfusion AB (publ)


[1] Johmanns I, et al. Oxygenated versus standard cold perfusion preservation in kidney transplantation (COMPARE): a randomised, double-blind, paired, phase 3 trial. The Lancet. November 2020;396(10263):1653-1662

Fill out the form to watch the video