Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO inleder ett strategiskt...

XVIVO inleder ett strategiskt samarbete med MTJ Aviation för att stärka sin tjänst för organhämtning i USA

Ett strategiskt samarbetsavtal har tecknats mellan XVIVO och MTJ Aviation, ett amerikanskt flygbolag specialiserat på transporter inom sjukvård. Avtalet kommer som en positiv följd av beslutet att integrera STAR Teams under varumärket XVIVO. Tillförlitliga transporter av organ har blivit allt viktigare för transplantationskliniker i USA efter senare tids förändringar i den amerikanska policyn för organallokering. Med eskalerande logistisk komplexitet och ökande kostnader för kliniker som följd, så har behovet av en kundanpassad och mer effektiv transportprocess växt fram. Tillsammans med MTJ Aviation kommer XVIVO att adressera detta behov genom att etablera gemensamma flyghubbar på den amerikanska östkusten och i mellanvästern. Varje hubb kommer ha ett dedikerat kirurgiskt team och ett light jet-plan som enbart är dedikerat till XVIVOs verksamhet.

Med samarbetsavtalet på plats kommer XVIVOs tjänst för organhämtning att garantera förutsägbara och pålitliga transporter för organhämtning genom att ha kirurgiska team och dedikerade flygplan på samma plats, vilket är ett unikt erbjudande. De transplantationskliniker som använder sig av XVIVOs tjänst kommer att minska komplexiteten i sin transportprocess och i och med det sänka sina transportkostnader. XVIVO kommer samtidigt på ett hållbart sätt att kunna möta den ökande efterfrågan på sin tjänst för organhämtning. Den första gemensamma hubben har etablerats i Winston-Salem i North Carolina. Ytterligare två hubbar förväntas tas i drift under andra halvåret 2023, St. Louis, Missouri och Tampa, Florida. Dessa hubbar täcker alla nuvarande kunder för organhämtning. Fler hubbar kommer etableras allt eftersom XVIVO expanderar sitt erbjudande till nya geografiska områden.
 
"MTJ Aviations team för sjukvårdstransporter är hängivna vår mission att bidra till att rädda liv, och ett samarbetsavtal med XVIVO är ett naturligt nästa steg för oss. Genom att kombinera vår stora erfarenhet av att flyga donerade organ och kirurgteam ihop med XVIVOs specialkompetens inom bevarande av organ och organhämtning så tror vi att detta samarbete kan förändra spelreglerna för organhämtning i USA och samtidigt gynna XVIVOs kunder”, säger Todd Moore, President för MTJ Group of Companies.

"För att vara den föredragna partnern i transplantationsprocessen måste du vara innovativ, samarbeta med rätt partners och alltid se dina kunders utmaningar som dina egna. I och med detta strategiska samarbete adresserar vi inte bara det nuvarande kundbehovet i USA utan vi stärker oss även för framtida tillväxt och expansion. Vi är mycket glada för samarbetet med MTJ Aviation. Deras erfarenhet och engagemang kommer hjälpa patienter och våra kunder på ett utmärkt sätt”, säger Christoffer Rosenblad, XVIVO VD.
 
10 Juli, 2023
Göteborg
Christoffer Rosenblad, XVIVO CEO
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video