Home   /   Pressrelease    /    XVIVO meddelar en nedskrivning...

XVIVO meddelar en nedskrivning relaterad till PrimECC om 17 MSEK vilket ej påverkar kassaflöde eller EBITDA

Som kommunicerats den 12 juli 2023 har XVIVO beslutat att avsluta sin PrimECC-studie för ytterligare patientinklusion för att utvärdera potentiella strategiska möjligheter. Ett beslut har fattats att skriva ned tillgången PrimECC.

PrimECC är en lösning som används för att förbereda hjärt-lungmaskiner inför hjärtoperationer. Produkten är både CE-märkt och patentskyddad och är utvecklad för att minska komplikationer efter operation. Under 2020 påbörjades en klinisk studie för PrimECC som syftade till att utöka och stärka befintlig klinisk data. Som tidigare har kommunicerats har takten för rekrytering av patienter till denna studie inte uppfyllt förväntningarna, och eftersom rekryteringen inte förväntades vara klar inom en rimlig tidsram stängdes studien.

XVIVOs bedömning av möjligheterna för produkten har resulterat i ett beslut att skriva ned tillgången i enlighet med IFRS redovisningsstandarder. Nedskrivningen under fjärde kvartalet uppgår till 17 miljoner SEK, utan påverkan på kassaflödet eller EBITDA.
”Genom beslutet att skriva ned PrimECC kommer vi istället att kunna intensifiera vårt fokus på vår kärnverksamhet inom organtransplantation, vars enorma potential förtjänar vår fulla uppmärksamhet. Detta för att vi ska kunna förverkliga vår vision att 'ingen ska behöva dö i väntan på ett nytt organ'”, säger Christoffer Rosenblad, XVIVOs vd.

14 december, 2023
Göteborg
Christoffer Rosenblad, CEO
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video