Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO öppnar ett dotterbolag i...

XVIVO öppnar ett dotterbolag i Australien

Baserat på det ökande intresset för XVIVO Perfusions produkter för lungtransplantation, samt det stora intresset från alla australiska kliniker att delta i Hjärtpreservations-studien har XVIVO Perfusion AB (publ) beslutat att öppna ett dotterbolag i Sydney, Australien. XVIVO har också nyligen anställt en regional affärschef med startdatum i oktober 2019.

Idag har XVIVO två XPS-system installerade i Oceanien och under året har företaget noterat ett ökande intresse från alla fem lungtransplantationskliniker att köpa en XPS. Under sommaren rapporterade alla hjärttransplantationskliniker i Australien ett stort intresse att delta i den planerade kliniska studien med XVIVOs produkter för hjärtpreservation. Idag är cirka fyra timmars kall transport och preservering möjlig för ett donerat hjärta. Baserat på de stora avstånden i Australien kommer en längre preservationstid att möjliggöra förbättrad matchning av donerade hjärtan. XVIVOs produkter för hjärtpreservation har pre-kliniskt visat att 24 timmars preservation är möjlig.

För att stödja både det ökande intresset för EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) med XPS och STEEN Solution samt för XVIVOs hjärtpreservationsteknologi har företaget beslutat att anställa en regional affärs- och teknisk chef för Oceanien (Australien och Nya Zeeland). Fysisk närvaro i regionen möjliggör närmare kontakt med klinikerna och snabbt stöd om det behövs.

”Vi är glada över att se både ett ökande intresse för XPS och STEEN Solution, och för XVIVOs kliniska hjärtpreservationsstudie från Australien. Med vår närvaro i Australien har den sista tröskeln för tillväxt tagits bort, ”säger Dr Magnus Nilsson, verkställande direktör för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 23 oktober 2019
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video