Home   /   Pressrelease    /    XVIVO Perfusion AB (publ) teck...

XVIVO Perfusion AB (publ) teckningsoptioner av serie 2019/2021 fulltecknat

Årsstämman i XVIXO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) beslutade den 25 april 2019 att emittera högst 351 000 teckningsoptioner av serie 2019/2021 till anställda i XVIVO och XVIVO:s svenska dotterbolag med anställningsdatum senast den 18 oktober 2019. Totalt tecknades 351 000 optioner, vilket innebär att emissionen har fulltecknats.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i XVIVO till en teckningskurs motsvarande 150 procent av det volymvägda medelvärdet av de betalkurser för XVIVO:s aktie som noterats på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under (i)  perioden 2 maj 2019 – 15 maj 2019 för personer anställda den 1 maj 2019, och (ii) de 10 föregående handelsdagarna före dag för anställning för de personer som anställts under perioden 2 maj 2019 – 18 oktober 2019. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske till en kurs av 278,91 kronor under perioden 3 maj 2021 – 31 maj 2021.

Teckningsoptionerna har emitterats till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer XVIXO:s aktiekapital att öka med 8 971,13 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier och röster i XVIVO.

Göteborg 23 oktober 2019
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video