Home   /   Pressrelease    /    XVIVO Perfusion AB upptas till...

XVIVO Perfusion AB upptas till handel på Nasdaq First North Premier

Som tidigare meddelats har XVIVO Perfusion AB (Publ) (”Bolaget” eller ”XVIVO Perfusion”) beslutat att ansöka om notering av XVIVO Perfusions aktie på Nasdaq First North Premier som ett led i att förbereda Bolaget för en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Nasdaq har godkänt Bolagets ansökan och första dag för handel i XVIVO Perfusions aktie på Nasdaq First North Premier kommer att vara den 8 februari 2016. Bolagets aktier kommer fortsatt handlas med samma kortnamn och ISIN-kod.

Göteborg 5 februari 2016
Xvivo Perfusion AB (publ)

Magnus Nilsson
Verkställande direktör

Fill out the form to watch the video