Home   /   Pressrelease    /    XVIVO Perfusion slutför förvär...

XVIVO Perfusion slutför förvärvet av Organ Assist B.V.

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) har idag slutfört det förvärv av samtliga aktier i det nederländska medicintekniska företaget Organ Assist B.V. (”Organ Assist”) som XVIVO offentliggjorde den 23 september 2020.

Den 23 september 2020 offentliggjorde XVIVO att bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Organ Assist. Slutförandet av förvärvet var villkorat av att XVIVO erhöll finansiering av köpeskillingen om högst 24 miljoner euro genom den nyemission av aktier som bolaget framgångsrikt genomförde senare samma dag. XVIVO har idag betalat den initiala kontanta köpeskillingen om 20 miljoner euro och slutfört förvärvet av Organ Assist. Organ Assist kommer att därför konsolideras i XVIVO från och med 1 oktober 2020.
 
Enligt aktieöverlåtelseavtal kan två tilläggsköpeskillingar om högst två miljoner euro vardera komma att utgå, baserat på uppfyllelse av försäljningsmål för 2021 respektive regulatoriskt godkännande i USA för Organ Assists njurmaskin.
 
För ytterligare information om förvärvet och om Organ Assist, vänligen se pressmeddelandet som XVIVO offentliggjorde den 23 september 2020.
 
Göteborg 1 oktober 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video