Home   /   Pressrelease    /    XVIVO Perfusion tidigarelägger...

XVIVO Perfusion tidigarelägger datum för avlämnande av delårsrapport för Januari-Mars 2020

I syfte att ge information om XVIVO Perfusions resultat och finansiella ställning för perioden Januari-Mars 2020 så fort som möjligt har bolaget beslutat att tidigarelägga avlämnandet av delårsapporten. Nytt rapportdatum är torsdagen 9 april kl. 07.30. Telefonkonferens kommer hållas torsdagen 9 april kl. 11.30.

Göteborg 25 mars 2020

XVIVO Perfusion AB (publ)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +46 735 192159, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, CEO, tel 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

Fill out the form to watch the video