Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO Perfusion tidigarelägger...

XVIVO Perfusion tidigarelägger datum för rapportering av Bokslutskommuniké 2019 till den 30:e januari 2020.

XVIVO Perfusion AB (publ) har beslutat att tidigarelägga datum för rapportering av Bokslutskommuniké 2019 till den 30:e januari 2020.

Göteborg den 25 juni 2019
Magnus Nilsson, VD

XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video