Home   /   Pressrelease    /    XVIVO slutför förvärvet av mas...

XVIVO slutför förvärvet av maskin- och perfusionsverksamheten från Avionord S.r.l.

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) har idag den 30 november 2022 slutfört förvärvet av samtliga aktier i XVIVO S.r.l., vars verksamhet överlåtits från Avionord S.r.l. genom en så kallad carve out.

Den 1 augusti 2022 meddelade XVIVO att bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i XVIVO S.r.l. för en köpeskilling som uppgår till högst 12,0 miljoner euro. Den initiala köpeskillingen på kassa och skuldfri basis uppgick till maximalt 9,6 miljoner euro, varav 40 procent kommer att betalas kontant och 60 procent genom nyemission av aktier i XVIVO, med en ytterligare potentiell tilläggsköpeskilling på maximalt 2,4 miljoner euro som skall betalas under 2023.

XVIVO S.r.l., vars verksamhet fram till idag tillhörde Avionord S.r.l. är XVIVOs distributör i Italien som genererar cirka 90 procent av sina intäkter från perfusionsmaskiner köpta från XVIVO. Genom förvärvet stärker XVIVO sin europeiska närvaro och accelererar sitt tjänsteerbjudande i syfte att öka penetrationen av maskinperfusion.

“Det kommer att vara en enkel integrationsprocess för oss som kommer från Avionord in i XVIVO-familjen eftersom båda företagen har samma värdegrund och då vi även har känt varandra i många år. När vi har pratat med våra kunder om förvärvet så har alla varit mycket positiva. Jag ser mycket fram emot att fortsätta leda perfusions- och serviceverksamheten i Italien”, säger Laura Koller, Sales & Marketing manager, XVIVO S.r.l.

"Normalt i och med ett förvärv så blir det ett tydligt avslut när affären har gått igenom. Den här gången är det annorlunda. Avionord blir en stor aktieägare i XVIVO och vi ser fram emot att få stödja och bidra till XVIVOs fortsatta framgång givet vår stora erfarenhet av organperfusion och organtransport genom GISTO®-systemet”, säger Eugenio Cremascoli, Chairman of the Board, Avionord S.r.l.

"Vi är mycket glada över att maskin- och perfusionsverksamheten nu är sin egna legala enhet, XVIVO S.r.l., och nu ingår i XVIVO-koncernen. Samtidigt välkomnar vi Avionords ägarfamilj Cremascoli som aktieägare i XVIVO. Den unika affärsmodellen med kunden i centrum, som nu drivs av XVIVO S.l.r., är en bevisad modell som har ökat användningen av maskinperfusion i Italien. Vi ser verkligen fram emot att vidareutveckla affärsmodellen nationellt, men även expandera den till andra marknader”, säger Christoffer Rosenblad, tillförordnad VD för XVIVO.
 
Nyemission
Styrelsen i XVIVO har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 26 april 2022, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 269 952 aktier såsom del av ersättningen för förvärvet av XVIVO S.r.l. Teckningskursen uppgår till 222,53 kronor per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för XVIVO-aktien, beräknad för de sista 10 handelsdagarna före dagen för ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet den 1 augusti 2022.

Genom nyemissionen ökar XVIVOs aktiekapital med 6 899,64 kronor till 762 466,68 kronor. Antalet aktier och röster i XVIVO kommer efter nyemissionen att uppgå till 29 831 919.

Tilläggsköpeskilling
En tilläggsköpekilling om maximalt 2,4 miljoner euro kan utgå under första halvåret 2023 under förutsättning att XVIVO S.r.l. når ett förutbestämt EBITDA-mål för 2022, varav 40 procent kommer betalas kontant och 60 procent kommer betalas genom nyemitterade aktier i XVIVO. Antalet nya aktier emitterade i samband med transaktionen baseras på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för XVIVO-aktien den dagen fastställande av en sådan tilläggsköpeskilling sker.

Fill out the form to watch the video