Home   /   Pressrelease    /    XVIVO stärker tjänsteerbjudand...

XVIVO stärker tjänsteerbjudandet i USA genom en kommersiell integration av STAR Teams

XVIVO förvärvade STAR Teams, som erbjuder en tjänst för organhämtning i USA, i november 2021. För att möta en snabbt växande efterfrågan för denna tjänst i USA, och för att stärka organisationens verksamhet och kommersiella erbjudande, kommer XVIVO att genomföra en integration av STAR Teams under XVIVOs varumärke. Engångskostnader förknippade med integrationen uppskattas till totalt cirka 22 miljoner SEK, varav 11 miljoner SEK kommer tas under andra kvartalet 2023 och 11 miljoner SEK uppskattas uppstå under andra halvåret 2023. Integration stödjer XVIVOs strategiska mål att bli "föredragen partner i transplantationsprocessen".

Teknologier för att bevara och utvärdera organ utanför kroppen finns och är etablerade på otaliga transplantationskliniker runt om i världen. Dock finns det flertalet hinder för transplantationskliniker, hänförliga till bland annat logistik och kapacitet, som de själva inte kan överkomma. I slutändan leder detta till ett underutnyttjande av donerade organ vilket gör att liv går förlorade. Outsourcing av tjänster såsom organhämtning, perfusion och koordinering till externa specialiserade tjänsteaktörer har visat sig hjälpa transplantationsklinker att överkomma dessa hinder.

I USA är XVIVOs tjänsteerbjudande för organhämtning av hjärta och lunga etablerad, och efterfrågan ökar konstant. För närvarande utvärderas möjligheten att erbjuda tjänsten för organhämtning till de transplantationskliniker som kommer att delta i den kommande kliniska studien för hjärtpreservation. Integrationen av STAR Teams kommer att utveckla XVIVOs erbjudanden på den amerikanska marknaden till att rymmas inom ett stärkt värdeerbjudande under ett gemensamt varumärke och en integrerad organisation.

”Vi är alltid nära våra kunder och lyssnar till de behov som utvecklas på marknaden. Integrationen av STAR Teams kommer göra oss till en ännu starkare partner på den amerikanska marknaden och ger oss ökade möjligheter till att utveckla och förfina transplantationsprocessen tillsammans med våra kunder. I slutändan har ju vi och våra kunder samma gemensamma mål: att ”ingen skall dö i väntan på ett nytt organ”, säger Christoffer Rosenblad, XVIVOs VD.
 
21 juni, 2023
Göteborg
Christoffer Rosenblad, CEO
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video