Home   /   Pressrelease    /    XVIVO utnämner ny IP-chef och...

XVIVO utnämner ny IP-chef och ny Medicinsk chef

Anne-Li Sigvardsson, MSc har utnämnts till IP-chef (Chief Intellectual Property Officer). Anne-Li är ansvarig för bolagets IP-portfölj och ligger bakom XVIVOs patentportfölj inom bland annat PrimECC och Perfadex Plus. Andreas Wallinder, MD, PhD har blivit utnämnd till Medicinsk chef (Chief Medical Officer). Andreas är indikationsledare för företagets hjärtpreservations-utveckling samt kliniskt ansvarig inom bolaget.

Anne-Li Sigvardsson är civilingenjör i kemiteknik och har arbetat med forskning och utveckling inom det medicinsktekniska området i mer än 20 år och med XVIVO-produkterna sedan 2004. Tidigare har hon också arbetat med global marknadsföring och försäljning, en erfarenhet som gav en god förståelse för hur man utvecklar immateriell egendom som är relevant och användbar på marknaden. Anne-Li är ansvarig för bolagets IP-portfölj.

Andreas Wallinder har varit anställd på XVIVO i 6 månader. Han är specialistläkare i thoraxkirurgi och har forskat och disputerat inom området EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) och lungtransplantation. Under sina 16 år vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt Alfred Health i Melbourne har Andreas utfört både lungtransplantationer och hjärttransplantationer. Andreas är indikationsledare för företagets hjärtpreservations-utveckling samt kliniskt ansvarig inom bolaget.

"En av XVIVOs strategiska grundstenar är att rekrytera medarbetare med hög kompetens, innovationskraft och stark tilltro till företagets vision, att ingen ska behöva avlida i väntan på en transplantation. Dessa medarbetare är ytterligare två mycket goda exempel på detta och jag är stolt över att vi fortsatt kan attrahera och behålla högkvalificerade medarbetare,” säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

 

Göteborg den 24 april 2020
Magnus Nilsson, VD

XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video