Home   /   Pressrelease    /    XVIVOs patent för hjärtpreserv...

XVIVOs patent för hjärtpreservations-vätska godkända i USA och Europa

XVIVO har fått sitt patent avseende hjärtpreservations-vätska godkänt i USA och Europa. Sedan tidigare har Kanada godkänt detta patent. XVIVO har också tidigare erhållit patent för hjärtevaluerings-utrustning i Europa, Australien, Kanada och Kina. Patentansökan för hjärtevaluerings-utrustning är under slutbehandling i USA. Tillsammans stärker dessa patent XVIVOs position inom hjärttransplantations-området på alla stora marknader i världen.

XVIVO har två huvudpatent inom området hjärttransplantation. Det ena omfattar den preservationsvätska som används vid hjärtpreservation och den andra omfattar viktiga delar av den utvärderingsutrustning som ska användas för hjärtevaluering efter preservation, men före transplantation. Patentansökningar från båda dessa patentfamiljerna har under senare tid utfärdats.

Dessa patent innebär att XVIVO stärker sin position inom området hjärttransplantation. Patent är viktiga inom XVIVOs forskningsintensiva verksamhetsområden och medför inte endast en tidsbegränsad monolpolsituation för XVIVOs produkter, utan kan också vara viktiga vid diskussioner med potentiella samarbetspartners och för att ge XVIVO frihet i sin vidare forskning och produktutveckling.

"Det är positivt att dessa patent har godkänts på viktiga marknader i världen. Detta gör att bolaget med än större tillförsikt kommer fortsätta att investera i produkter för både preservation och evaluering av hjärtan.”, säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 2 maj 2019
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video