Home   /   Pressrelease    /   

Teckningsoptionsprogrammet ful...

Teckningsoptionsprogrammet fulltecknat

XVIVO Perfusion ABs teckningsoptionsprogram 2016/2018 är fulltecknat. Totalt emitterades 212.000 optionsrätter med åtföljande rätt till nyteckning av aktier. Varje optionsrätt har i juni 2018 rätten att teckna en ny aktie till en kurs av 90,22 kronor.

Aktieägarstämman den 3 maj 2016 godkände teckningsoptionsprogrammet på maximalt 212.000 optionsrätter för att erbjudas till samtliga anställda i XVIVO Perfusion. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet öka med cirka 5.500 kronor motsvarande en utspädning om cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster.

Magnus Nilsson, XVIVO Perfusions VD: ” Den höga uppslutningen är mycket glädjande och gör att alla våra anställda får ett starkare ägarintresse och en ännu starkare drivkraft att uppfylla våra mål.”

Göteborg 8 juli 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
Verkställande direktör

Fill out the form to watch the video