Home   /   Pressrelease    /   

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012

Idag publicerar XVIVO Perfusion sin svenska årsredovisning för 2012. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.xvivoperfusion.com.

En utskriven årsredovisning kan beställas per telefon 031-788 21 50 eller e-post info@xvivoperfusion.com.

Göteborg 15 april 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video