Home   /   Pressrelease    /   

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016

Idag publicerar XVIVO Perfusion sin svenska årsredovisning för 2016. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.xvivoperfusion.com.

En utskriven årsredovisning kan beställas per telefon 031-788 21 50 eller e-post info@xvivoperfusion.com.

Göteborg 4 april 2017
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video