Home   /   Pressrelease    /   

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022

Idag publicerar XVIVO Perfusion AB (publ) sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) och den finns även tillgänglig på https://www.xvivoperfusion.com/corporate/financial-reports/.

En tryckt årsredovisning kan beställas per telefon: 031-788 21 50 eller per e-post: info@xvivogroup.com.

Göteborg, 3 april 2023
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video