Home   /   Pressrelease    /   

CHU Toulouse i Frankrike intro...

CHU Toulouse i Frankrike introducerar program för maskinperfusion för lever och lunga med hjälp av XVIVOs teknologier

Sjukhuset CHU Toulouse i Frankrike har nu introducerat program för maskinperfusion för både lever och lunga. I och med det är det möjligt för dem att signifikant öka antalet transplantationer. Under ett normalt år utför sjukhuset cirka 45 levertransplantationer och cirka 20 lungtransplantationer och därmed uppfyller de redan den lokala kravpolicyn för organtransplantation. De nya programmen för maskinperfusion öppnar också upp för användning av organ som donerats efter cirkulationsstillestånd (DCD).

Frankrike är den näst största transplantationsmarknaden i Europa. Under 2020 genomfördes 1 112 levertransplantationer och 291 lungtransplantationer. Trots detta överstiger väntelistan för en ny lever eller lunga långt antalet tillgängliga organ. Maskinperfusion är en innovativ och beprövad teknik för att bevara och utvärdera organ, vilket leder till att fler donerade organ blir godkända för transplantation.

En nyligen publicerad artikel i American Journal of Transplantation, där man använde XVIVOs Liver Assist, visade att man kan genomföra transplantationer av organ som initialt hade valts bort med utmärkta resultat. Detta indikerar att maskinperfusion en effektiv teknologi för att öka antalet lämpliga organ för transplantation. I studien kombinerades två vanliga protokoll för maskinperfusion av lever[1].

"Att introducera två program för maskinperfusion innebär att fler patienter kommer få den livsförändrande vård de behöver. Möjligheten att utvärdera organ utanför kroppen är extremt värdefullt, vilket inte är möjligt med traditionell kall förvaring av organ. Som en drivande kraft i programmet för ex vivo lungperfusion tror jag personligen att vi kommer förkorta tiden för patienter på väntelistan nu när fler organ kan användas. Inledningsvis förväntar vi oss en ökning av lungtransplantationer med 20 procent”, säger Pierre Rabinel, MD Thoracic Surgery vid CHU Toulouse sjukhuset.

 "Det gör mig väldigt glad att CHU Toulouse introducerar två program i år med hjälp av XVIVOs teknologier. Jag skulle säga att det är en global trend att sjukhus etablerar program för maskinperfusion för alla större organ. Kompletta centrum för perfusion av lever, lungor, njurar och hjärtan håller på att sättas upp runt om i världen, och de behövs. Till exempel användes under 2020 endast 16 procent av alla tillgängliga donerade lungor. Maskinperfusion kommer att ändra den siffran", säger Dag Anderson, VD för XVIVO.
 

19 maj, 2022
Göteborg
Dag Andersson, CEO
XVIVO Perfusion AB (publ)


[1] van Leeuwen, O.B., et al., Sequential Hypothermic and Normothermic Machine Perfusion Enables Safe Transplantation of High-risk Donor Livers. Am J Transplant, 2022

Fill out the form to watch the video