Home   /   Pressrelease    /   

Förändring av antalet aktier o...

Förändring av antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion

Antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) har under juni 2022 ökat med 63 301 aktier och röster till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram 2020. Per den 30 juni 2022 finns det därmed sammanlagt 29 561 967 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 30 juni 2022
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video