Home   /   Pressrelease    /   

Första XPS installerad i Kina...

Första XPS™ installerad i Kina

XVIVO Perfusion har installerat den första XPS™ i Kina. Syftet är att starta en EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) -studie på Shanghai Pulmonary Hospital. Studien är utformad för att komplettera befintliga EVLP-data med kinesisk data. Företaget planerar att inleda en godkännandeprocess för XPS™ hos CFDA (China Food and Drug Administration). STEEN Solution™ och Perfadex är redan godkända av CDFA.

Kina är för närvarande världens snabbast växande lungtransplantationsmarknad med en ökning om 37% i antal lungtransplantationer 2016 (201 genomförda lungtransplantationer). På grund av det ökade behovet av lungtransplantation har antalet kliniker som är godkända för att genomföra lungtransplantationer ökat från 20 kliniker 2016 till 27 kliniker 2017. Samtidigt med tillväxten av transplantationscentra växer organdonationssystemet i Kina för att möta efterfrågan på denna livräddande behandling. Det nuvarande organdonationssystemet är ett OPO-system, med förväntan att dra nytta av ökad användning av marginella EVLP lungor för transplantation. Målet för detta samarbete är att minska dödligheten på väntelistan.

Lungtransplantationsprogrammet som leds av professor Jiang Gening kommer att utföra den första EVLP-studien i Kina för att undersöka effekterna av EVLP på lungtransplantation. Undersökningen är en sjukhusinitierad singelcenter studie med avsikt att addera kinesiska data till befintliga EVLP-data från Nordamerika och Europa. Företaget planerar att initiera en registreringsprocess för XPS™ hos CFDA. I samarbete med XVIVO Perfusions distributör i Kina (Genext Ltd) planeras att vetenskapligt stödja Lungtransplantationskliniken vid Shanghai Pulmonary Hospital, det ledande sjukhuset för behandling av lungsjukdomar i Kina. Sjukhuset har över 1000 sjukhusplatser och utförde mer än 10 000 thorax-kirurgiska operationer förra året. Med tillgång till XPS™-systemet har Shanghai Pulmonary Hospital som mål att bli ’Center of Excellence’ för EVLP i Asien.

"Det är glädjande att den första XPS™ i Kina installerats med avsikt att göra en klinisk studie. Kina har lagt mycket arbete på att öka antalet transplantationer och det har, om än från en låg nivå, resulterat i snabb tillväxt de senaste tre åren. Med tanke på befolkningens storlek, samt den snabba ökningen av levnadsstandard och standard inom hälso- och sjukvård, förväntas Kina bli en viktig marknad för XVIVO i en inte alltför avlägsen framtid, säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 1 december 2017
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video