Home   /   Pressrelease    /   

Första XPS till Sydeuropa och...

Första XPS™ till Sydeuropa och fortsatta framgångar i USA

Nu har den andra XPS™ i Europa köpts av en klinik i Italien och ytterligare ett XPS™ kontrakt har slutits i USA. Leverans av XPS™ till klinikerna är beräknad att ske i mars och i början av april.

XVIVO Perfusions XPS™ och STEEN Solution™ är sedan tidigare som enda bolag godkända i USA för evaluering av marginella lungor inför lungtransplantation. CE – certifieringen som tillhandahölls föregående år möjliggör att den Europeiska marknaden kan utföra evaluering av lungor i ett slutet system med XPS™ och STEEN Solution™. XPS™ används med goda kliniska resultat på ledande kliniker i USA och beslutet att köpa en XPS™ togs av den italienska kliniken efter besök i USA där XPS™-träning utfördes.

Lanseringen i USA fortsätter och ytterligare en klinik i USA har tecknat XPS™-kontrakt. I och med dessa kontrakt har 16 kliniker i USA och tre kliniker utanför USA tillgång till XPS™-systemet som underlättar lungevaluering med STEEN Solution™.

”Det är mycket spännande att EVLP med XPS™ och STEEN Solution™ nu kommer att användas för kliniskt lungtransplantation i Italien och att lanseringen i USA fortsatt går bra. Bolaget ser ett fortsatt stort intresse från amerikanska och europeiska kliniker att sätta upp XVIVOs XPS™-system för att underlätta lungevaluering med STEEN Solution™", säger VD Magnus Nilsson, XVIVO Perfusion.

Göteborg 27 mars 2015
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video