Home   /   Pressrelease    /   

Reimbursement-koder erhållna f...

Reimbursement-koder erhållna för hela EVLP processen i USA

Från och med 1 januari 2018 kommer sjukhus i USA att få ersättning (reimbursement) för kirurgens och teamets tid relaterat till en EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion). De tre nya koderna kommer också förenkla ersättningsprocessen för amerikanska sjukhus.

XVIVO Perfusion, med hjälp av och professor Ed Cantu på University of Pennsylvania, har arbetat i 18 månader för att erhålla CPT-procedurkoder för EVLP-processen. Den första koden är relaterad till förberedandet av marginella givarlungor, den andra koden är relaterad till EVLP på ett organperfusions-system av en marginell lunga, och den tredje koden är relaterad till eventuell ytterligare tid som behövs vid en EVLP. De tre koderna tillsammans kommer att möjliggöra och förenkla processen för ersättning för det arbete som kirurgen och arbetslaget lägger ned vid en EVLP.

En CPT-kod (Current Procedural Terminology) är en debiteringskod som gör att ett sjukhus i USA på enkelt och korrekt sett kan få betalt för en specifik procedur. Med de nya koderna har ett hinder för att användningen av XPS övervunnits vilket gör att fler kliniker kan erhålla ersättning för utförda EVLPer.

”Det är mycket glädjande att 18 månaders utmanade arbete betalat sig i och med de tre nya CPT-koderna, vilka kommer att förenkla reimbursement för sjukhus i USA. Detta är en viktig milstolpe för XVIVO Perfusion eftersom de nya koderna kommer ge sjukhuset möjlighet att få ersättning för allt arbete som det kirurgiska teamet lägger ned på EVLP. Bolaget bedömer att detta kommer ge ökad användning av EVLP -teknologin eftersom ett ekonomiskt hinder för EVLP har tagits bort” säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.

Göteborg 7 november 2017
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video