Home   /   Pressrelease    /   

STEEN Solution godkänt i Kina...

STEEN Solution™ godkänt i Kina

XVIVO Perfusion har erhållit godkännande av China Food and Drug Administration (CFDA) för marknadsföring och klinisk användning av STEEN Solution™ i Kina.

CFDA har godkänt STEEN Solution™ för lungtransplantation, vilket möjliggör försäljning till klinisk användning av STEEN Solution™ för lungtransplantationer i Kina. Kina står idag för mindre än fem procent av alla lungtransplantationer i världen, trots dess stora andel av befolkningen i världen, men marknaden har visat snabb tillväxt de senaste åren och det finns ett stort behov av fler donerade lungor till lungtransplantation.

”Godkännandet av STEEN Solution™ i Kina är viktigt för framtida tillväxt eftersom det där finns ett stort behov av lungtransplantationer och ett intresse att utnyttja EVLP med STEEN Solution™ för att öka tillgängligheten på användbara donerade lungor. Att vara på plats tidigt i tillväxtfasen och etablera produkterna ökar chanserna att bli ledande när marknaden väl mognat” säger VD Magnus Nilsson, XVIVO Perfusion.

Göteborg 20 november 2015

XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video