Home   /   Pressrelease    /   

Teckningsoptionsprogrammet ful...

Teckningsoptionsprogrammet fulltecknat

XVIVO Perfusion ABs teckningsoptionsprogram 2013/2015 är fulltecknat. Totalt emitterades 195.000 optionsrätter med åtföljande rätt till nyteckning av aktier. Varje optionsrätt har i juni 2015 rätten att teckna en ny aktie till en kurs av 32,40 kronor.

Aktieägarstämman den 7 maj 2013 godkände teckningsoptionsprogrammet på maximalt 195.000 optionsrätter för att erbjudas till samtliga anställda i XVIVO Perfusion AB. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet öka med 5.070 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster.

Magnus Nilsson, XVIVO Perfusions VD: ” Den höga uppslutningen är mycket glädjande och gör att alla våra anställda får ett starkare ägarintresse och en ännu starkare drivkraft att uppfylla våra mål.”

Göteborg 4 juli 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
Verkställande direktör

Fill out the form to watch the video