Home   /   Pressrelease    /   

Telefonkonferens avseende boks...

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2022

XVIVO inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2022. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdag den 26 januari, 2023 kl. 14:00.

Vängligen notera att registreringsprocessen för våra kvartalsvisa telefonkonferenser har uppdaterats:

Registrering:
https://register.vevent.com/register/BIc172c7d726954c45b499cf0f8a3c017a
Via denna länk ska deltagare först registerara sig för att erhålla sin personliga pinkod samt uppgifter.

Digital telefonkonferens URL:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=0102B036-8571-483C-BEAB-BC4E89540EC5
Denna länk ger deltagare åtkomst till den digitala presentation live.
 
Deltagare från XVIVO är:
Christoffer Rosenblad, VD
Kristoffer Nordström, CFO

Ett pressmeddelande med XVIVO’s bokslutskommuniké 2022 kommer att publiceras den 26 januari 2023 kl. 07:30.
 
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.xvivoperfusion.com/corporate/financial-presentations/earnings-calls/
 
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video