Home   /   Pressrelease    /   

Telefonkonferens avseende boks...

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké

XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2020. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdagen den 28 januari kl. 14:00

För att deltaga i konferensen från din PC / laptop använd länken nedan:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=1D8E00ED-B03A-42DB-B226-168C0DD50820

Ring in till konferensen på:
Sweden Toll-Free: 0200883685 PIN: 37331004#
Sweden Toll: +46 856642651 PIN: 37331004#
United Kingdom Toll-Free: 08003589473 PIN: 37331004#
United Kingdom Toll: +44 3333000804 PIN: 37331004#
United States Toll-Free: +18558570686 PIN: 37331004#
United States Toll: +1 6319131422 PIN: 37331004#
 
Konferensnamn: XVIVO Perfusion Report on Operations 2020, konferens ID: EV00119149
 
Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Dag Andersson, VD
Kristoffer Nordström, CFO
 
Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions bokslutskommuniké 2020 kommer att publiceras den 28 januari 2021 kl. 07:30.
 
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.
 
Göteborg 8 januari 2021
 
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video