Home   /   Pressrelease    /   

XPS säljs till en ledande lun...

XPS™ säljs till en ledande lungtransplantationsklinik i Europa

Universitetssjukhuset AKH i Wien, Österrike, som är en av de tre största lungtransplantations-klinikerna i Europa, har köpt en XPS™. Leverans och installationen av XPS™ är beräknad att ske i början av juni.

Kliniken i Wien har mer än 30 års erfarenhet av lungtransplantation och har ett välrenommerat lungtransplantations-program erkänt för att vara ledande inom området Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP). Österrike har världens högsta andel lungtransplantationer per miljon invånare (13,3) enligt Global Observatory on Donation and Transplantation. Wien är ett transplantationscenter som utför mer än 100 lungtransplantationer per år.

AKH University Hospital har tidigare utfört EVLP med den manuella metoden (utan XPS™) och under en tid lånat en XPS™. Enligt bolagets affärsmodell är prissättningsstrategin för kapitalvaror, det vill säga EVLP-maskinerna LS ™ och XPS ™, utformad så att denna försäljning inte har någon betydande ekonomisk inverkan på bolaget. Istället är det den framtida försäljning av produkterna som behövs vid användningen av EVLP-maskinerna, STEEN Solution ™ och medföljande engångsartiklar, som är av ekonomisk betydelse för bolaget.

”Bolaget ser det som positivt att Universitetssjukhuset AKH i Wien har köpt en XPS™ eftersom kliniken i Wien ligger i framkant när det gäller att utvidga användningen av donerade lungor och har historiskt utfört banbrytande vetenskap inom detta område,” säger Dr Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion AB.

                                                                                                                                 

Göteborg 19 maj 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson , VD

Fill out the form to watch the video