Home   /   Pressrelease    /   

XPS systemet har erhållit CE-...

XPS™ systemet har erhållit CE-märke

XVIVO Perfusion har erhållit CE-märke på sin nyutvecklade apparatur för lungperfusion, XPS™ (Xvivo Perfusion System). Detta möjliggör försäljning av XPS™ och tillhörande engångsartiklar i Europa.

XVIVO Perfusion AB (publ) har sedan 2009 utvecklat ett komplett system för att underlätta ex vivo lung perfusion (EVLP) med STEEN Solution™. XPS™ är med sin integrerade Hamilton C2 ventilator och MAQUET CardioHelp centrifugalpump marknadens mest flexibla och kompletta plattform för EVLP och ger transplantationsteamet full kontroll över hela processen. Systemets flexibilitet ger användaren möjlighet att välja såväl ventilations och perfusionsstrategi enligt klinikens önskade protokoll.

XPS™-designen innebär dessutom att röntgen eller CT scanning kan göras under pågående EVLP utvärdering utan avbrott i proceduren. XPS™ har ett användarvänligt grafiskt gränssnitt med touchscreen-funktionalitet och dataregistrering av lungans värden under hela EVLP-proceduren ger underlag till analys och utvärdering inför slutligt kliniskt beslut om användande av organet. XPS™ med STEEN Solution™ möjliggör att fler lungor kan användas till transplantation, vilket gör att fler svårt lungsjuka patienter erhåller högre livskvalitet och ett längre liv.

XPS™ används med goda kliniska resultat på ledande kliniker i USA inom ramen för NOVEL studien. EVLP med STEEN Solution™ har använts vid mer än 300 lungtransplantationer vid närmare 30 kliniker, som till exempel Wien, Paris, Toronto med flera, och har där uppvisat liknande stabila resultat som de XVIVO Perfusion nyligen offentliggjort från den amerikanska NOVEL studien (se press release den 21 mars 2014).

”Vi kan nu tillmötesgå våra kunders önskemål om ett flexibelt och säkert system för EVLP. De goda kliniska resultat och det stora antalet transplantationer som skett med STEEN Solution™ och Toronto-metoden har resulterat i det stora intresse vi har bland kliniker i Europa. ”säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.

Göteborg 31 mars 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
CEO

Fill out the form to watch the video