Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO får Horizon 2020 finansi...

XVIVO får Horizon 2020 finansiering

Den Europeiska kommissionen har valt XVIVO Perfusions projekt "Biomarkörer för klinisk bedömning av lungor avsedda för transplantation" för finansiering genom forskning och innovationsprogrammet Horizon 2020.

Sammanlagt 2.666 förslag lämnades in till den första ”SME (Small Medium Enterprises) Instrument” utlysningen inom den Europeiska kommissionens nyetablerade forskning och innovationsprogram Horizon 2020. 155 projekt från 21 länder valdes ut för finansiering av en fas 1 förstudie. Varje projekt får 50.000 Euro för att utföra en genomförbarhetsstudie och att förbereda ett fas 2 program, vilket om det beviljas, kan komma att resultera i att ytterligare finansiering erhålls.

"Vi är glada för att ha blivit utvalda i konkurrens med många andra kvalificerade bolag. Fokus ligger nu på att nå målen för fas 1 och i förberedelserna inför en klinisk studie i projektfas 2, "säger Petra Apell, regionchef på XVIVO Perfusion.

Målet med projektet är att identifiera biomarkörer och medicintekniska produkter som kan ytterligare förbättra utvärderingen av lungor vid Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP). Lungtransplantation är det enda behandlingsalternativet för vissa patienter som lider av allvarliga lungsjukdomar. Cirka 80 procent av alla donerade lungor används inte för transplantation idag. Den främsta orsaken är osäkerhet om funktion och kvalitet av lungan. EVLP är en teknik som används för att bedöma kvaliteten på donerade lungor före transplantation. EVLP kan potentiellt leda till en ökning av utnyttjandegraden av donerade lungor från dagens 20 procent till 40-60 procent. Validerade och objektiva parametrar för utvärdering av lungor vid EVLP förväntas förbättra de kliniska resultaten vid lungtransplantationer efter EVLP.

"Vi är mycket glada över att den Europeiska kommissionen har beslutat att stödja detta projekt ekonomiskt. Nya biomarkörer kan leda till fortsatt utveckling och expansion av organperfusionsmarknaden ", säger Dr Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg 19 september 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
CEO

Fill out the form to watch the video