Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO har erhållit metodpatent...

XVIVO har erhållit metodpatent för STEEN Solution™ i USA

Patentverket i USA har godkänt ett tredje patent inom familjen ”Preservation and evaluation solution”.  Detta innebär inte bara att STEEN Solution™ och XPS™ har ett ökat patentskydd i USA utan också att XVIVO har patentskydd för användning av en bred variation av alternativa perfusionslösningar vid organperfusion och evaluering. Patentet gäller till slutet av 2022.

Sedan tidigare har XVIVO Perfusion ett godkänt produktpatent för STEEN Solution™ samt ett bredare metodpatent i USA. Det nu godkända patentet utökar XVIVOs patentskydd för alternativa lösningars användning vid perfusion och evaluering av organ inför transplantation.

Bolagets produkter STEEN Solution™, XPS™ och tillhörande engångsartiklar är FDA-godkända och är under lansering i USA. Den amerikanska marknaden är störst i världen och står för drygt 40 procent av antalet utförda lungtransplantationer.

”Ett utökat patentskydd för STEEN Solution™ på den amerikanska marknaden är viktigt för att skydda de immateriella tillgångar vi byggt upp under många år i USA, som är den i särklass största marknaden för lungtransplantation i världen. Metodpatentet på STEEN Solution™ innebär att XVIVO stärker sin konkurrensposition, gällande varmperfusion och evaluering av organ utanför kroppen, på den amerikanska marknaden”, säger Dr Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion AB.

Göteborg 20 mars 2015
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
VD

Fill out the form to watch the video